Koje je najbolje gorivo za moj auto? Vodič za različite vrste goriva

Koje vrste goriva postoje?

Postoji šest uobičajenih načina za napajanje vašeg automobila

  1. Petrol: Najčešće gorivo koje se koristi za pogon automobila, bezolovni benzin je pomešan sa bioetanolom kako bi bio ekološki prihvatljiviji
  2. Dizel: Iako je potražnja opala zbog nekih skandala visokog profila i zabrinutosti oko uticaja dizela na životnu sredinu, uobičajeni tipovi dizela su obični dizel (sa niskim sadržajem sumpora) i vrhunski dizel
  3. LPG: Što znači tečni naftni gas, TNG se pravi od butana i propana. Dostupan je na većini benzinskih pumpi i jeftiniji je od benzina i dizela, iako automobili moraju biti posebno pretvoreni da rade na gas
  4. Biogoriva: Iako sami po sebi nisu široko komercijalno dostupni, biogoriva se trenutno mešaju sa standardnim bezolovnim benzinom i standardnim dizelom kako bi bila ekološki prihvatljivija.
  5. Električna: Sve češće električna vozila na baterije (BEV) ne zahtevaju nikakvo gorivo i napajaju ih punjiva baterija.
  6. Hibridi: Pokreću dva različita tipa energije (benzin ili dizel i električna), postoje dva tipa hibridnih automobila: plug-in hibrid (PHEV) i hibridgor
  7.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *